Có bạn nào còn nhớ lúc trước kênh youtube của bác Cờ tướng Pro có 1 số video khá hay, hướng dẫn về cách dùng SW (Soft ware)
Cờ tướng Pro còn có tên là Ng Anh Bon, bạn nào còn lưu video của bác này thì up lên thêm.

Luyện cờ bằng phần mềm __ Để thành cao thủ cờ tướng__ play china chess - YouTube (360p)
https://drive.google.com/open?id=1aI...HOSASPrXFNfIHk
Luyện Cờ Bằng Phần Mềm, Luyện Cờ Bằng SW __ Raise the level of chess - YouTube (360p)
https://drive.google.com/open?id=1z8...kiQeRp-CwUjQdL

Dowload video 1
https://drive.google.com/open?id=1Ww...uEHliYDAxRSukL
Dowload video 2
https://drive.google.com/open?id=1hx...JiGyF-M8pWh6lN