Xin chào moi người. Mình co một người bạn dự tính in ảnh của Phat theo kich thuoc 70x30 cm theo so lượng nhiều. Bạn nào biết nơi nào in tốt và giá phải chang thì cho mình xin thông tin với. Đê mình gioi thiêu cho bạn đo. Xin Cảm on