💩Muốn nhìn rõ sự thiếu hụt trong Nội Tâm một người khác ... Đừng nhìn vào bất cứ điều gì khác !
Hãy nhìn vào những gì họ phô trương ...

💩Muốn nhìn thấy sự gian tà của người khác ... Đừng nhìn vào bất cứ điều gì khác !
Hãy nhìn vào những gì họ cố che dấu ...