Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
cặp mắt bên dưới là của lão Dr Lonist à ?
cái này mới nguyên bản gốc chỉ crop chưa qua photoshop như ảnh Dr.Lonist seo phì và sửa đệ nhé... 😂😂😂