Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi

lưỡng mục bất đồng, nhân tâm bất chính.

Điều này đã được minh chứng rõ ràng.
Đáng sợ vô cùng.😱
À quên... style mắt âm dương mắt nổ mắt xịt này cũng do gene ... cho nên trong gia đình có 1 số người cũng con đậu con bay y như vại.
Nhìn là biết không cần thử ADN...cặp mắt bên dưới là của lão Dr Lonist à ?