Dạo gần đây tôi thường hay nhận được rất nhiều lời tâm sự về lãnh vực nhạy cảm tình thương mến thương hi hi
Có rất nhiều người hỏi, có câu chú nào đọc lên khống chế dục tính ko, dục tính em mạnh quá
Theo tôi nghĩ câu chú nào cũng có năng lực đó cả , quan trọng là tâm thức và cách hành trì của chúng ta mà thôi, trên tinh thần đó, mún đem mật chú ứng dụng rộng rãi, để chúng sanh có phương tiện trừ bỏ tham dục , rất mong quý huynh đệ góp ý về các kinh nghiệm hành trì thần chú , trì thế nào , tâm thức thái độ thế nào, để làm cho các hàng sơ cơ mới bước vào nương theo đó mà trì chú được linh nghiệm
Dục tính rất đáng sợ, đứng trước nó hầu hết các thánh pháp đều ko dám nói chắc một điều gì, nhưng nếu dựa vào phương tiện nào đó mà khống chế được nó đường tu tiến bộ đại thần tốc, nhanh chóng vượt qua khoảng thời gian nhiều nhiều năm để đạt thành tựu lớn lao
Trên tinh thần đó đệ mong các huynh đệ chia sẻ kinh nghiệm về lãnh vực này, nó tuy hơi nhạy cảm nhưng thật sự là vấn đề sống còn đối với những người tu hành nói chung, và thế nhân nói riêng, rất mong các huynh đệ thương xót chỉ bảo để đệ và chúng sanh đều mau chóng thành tựu
Thân ái ái thân hi hi