kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Kệ chuông và kệ trống

 1. #1
  Đai Nâu Avatar của bebong
  Gia nhập
  Apr 2011
  Nơi cư ngụ
  Không rõ
  Bài gởi
  294
  Post Thanks / Like

  Mặc định Kệ chuông và kệ trống

  A.- Kệ chuông Đại, Tiểu đàn:

  Thần chung thinh hướng phóng phong đô,
  神 鐘 聲 向 放 酆 都
  Địa Tạng khai môn phóng xá cô.
  地 藏 開 門 放 赦 辜
  Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện,
  三 期 運 轉 金 光 現
  Sám hối âm hồn xuất u đồ.
  懺 悔 陰 魂 出 幽 途

  B.- Kệ chuông Cúng Tứ Thời:

  a. Kệ chuông nhứt:

  Văn chung khấu hướng huệ trưởng càn khôn,
  聞 鐘 叩 向 惠 長 乾 坤
  Pháp giới chúng sanh đồng đăng bỉ ngạn.
  法 界 眾 生 同 登 彼 岸
  Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha.
  按 伽 囉 帝 夜 娑 婆 訶

  b. Kệ chuông nhì:
  Nhứt vi u ám tất giai văn,
  一 圍 幽 暗 必 皆 聞
  Nhứt thiết chúng sanh thành Chánh giác.
  一 切 眾 生 成 正 覺
  Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha.
  按 伽 囉 帝 夜 娑 婆 訶

  c. Kệ chuông bãi đàn:

  Đàn tràng viên mãn, Chức sắc quy nguyên,
  vĩnh mộc từ ân, phong điều võ thuận
  壇 場 圓 滿, 職 色 歸 元
  永 沐 慈 恩, 風 調 雨 順

  Thiên phong hải chúng, quốc thới dân an,
  hồi hướng đàn trường, tận thâu pháp giới.
  天 封 海 眾, 國 泰 民 安
  回 向 壇 場, 盡 收 法 界

  Án Dà Ra Đế Dạ Ta Bà Ha
  按 伽 囉 帝 夜 娑 婆 訶

  C. KỆ TRỐNG

  LÔI ÂM THÁNH CỔ TRIỆT HƯ KHÔNG
  TRUYỀN TẤU CÀN KHÔN THẾ GIỚI THÔNG
  ĐẠO PHÁP ĐƯƠNG KIM DƯƠNG CHÁNH GIÁO
  LINH QUANG CHIẾU DIỆU NGỌC KINH CUNG

 2. #2
  Đai Nâu Avatar của bebong
  Gia nhập
  Apr 2011
  Nơi cư ngụ
  Không rõ
  Bài gởi
  294
  Post Thanks / Like

  Mặc định

  I. Nghi tiết cúng Đại Đàn tại Thánh Thất

  Đại Đàn tại Thánh Thất thường cúng lúc 12 giờ trưa.
  Thí dụ : Đại Đàn cúng Vía Đức Lý Đại Tiên Trưởng Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ ngày 18-8 âl hằng năm, tại Thánh Thất của Châu Đạo, có Chức sắc Pháp Chánh HTĐ và Chức sắc Phước Thiện tham dự.
  Gần tới 12 giờ trưa, bổn đạo tụ tập trước Thánh Thất. Đầu Tộc Đạo sắp đặt các Chức việc Bàn Trị Sự và Đạo hữu đứng có hàng ngũ chỉnh tề, nam tả nữ hữu.
  6 Lễ sĩ mặc áo rộng màu xanh da trời, đội mão trắng, chia làm 3 cặp đi vào chánh điện. Cặp Lễ xướng đứng 2 bên ngoại nghi giữ phận sự xướng lễ.
  Đúng 12 giờ, cặp Lễ Xướng khởi xướng :
  1. Tịnh túc thị lập. (Đều nghiêm trang đứng hầu)
  2. Chấp sự giả các tư kỳ sự.
  (Người được phân công phần việc nào thì đến giữ việc ấy).
  Các Ban : Nhạc, lễ sĩ, đồng nhi, lễ vụ, kiểm đàn sẵn sàng thi hành phận sự trong đàn cúng.
  3. Lôi Âm Cổ khởi. (Bắt đầu đánh trống Lôi Âm)
  Vị Chức việc hầu trống nơi Lôi Âm Cổ Đài khởi đánh trống. Trước tiên đánh 3 tiếng trống, rồi kệ 4 câu, dứt mỗi câu kệ thì đánh 1 tiếng trống lớn. Bài kệ chép ra sau đây :
  Lôi Âm Thánh cổ triệt hư không,
  Truyền tấu càn khôn thế giới thông.
  Đạo pháp đương kim dương chánh giáo.
  Linh quang chiếu diệu Ngọc Kinh Cung.
  Kế đó, Chức việc hầu trống nhịp lên mặt trống 12 tiếng trống nhỏ liên tiếp gọi là “lôi 12 điểm”, rồi đánh tiếp 3 hồi, mỗi hồi 12 chập, mỗi chập 12 dùi, lúc đầu đánh chậm, sau đánh liên dùi thúc cho mau, sau cùng đánh chậm rãi 3 dùi (2 nhặt 1 thưa) rồi dứt.
  Cặp Lễ Xướng tiếp :
  4. Bạch Ngọc Chung minh. (dộng chuông BạchNgọc)
  Vị Chức việc hầu chuông nơi Bạch Ngọc Chung Đài, khởi dộng 3 tiếng chuông, rồi kệ 4 câu kệ chuông. Dứt mỗi câu kệ thì dộng 1 tiếng chuông lớn. Bài kệ chuông chép ra sau đây :
  Thần chung thinh hướng phóng Phong Đô, i
  Địa Tạng khai môn phóng xá cô. i
  Tam Kỳ vận chuyển kim quang hiện, i
  Sám hối âm hồn xuất u đồ. i
  Kế đó, Chức việc hầu chuông nhịp 12 tiếng chuông nhỏ liên tiếp, rồi dộng tiếp 3 hồi, mỗi hồi 12 chập, mỗi chập 12 tiếng, lúc đầu đánh chậm, sau đánh thúc cho mau, cuối cùng đánh chậm rãi 3 tiếng (2 nhặt 1 thưa) rồi dứt.
  5. Cung thành thứ tự Chức sắc nhập đàn.
  (Các Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu nam nữ đi hàng một vào chánh điện, nam bên tả, nữ bên hữu, đi vào trật tự và im lặng).
  Chức sắc Pháp Chánh đi vào trước vì thuộc HTĐ.
  Sau đó là Giáo Hữu Khâm Châu Đạo, Chí Thiện Quản Châu Đạo PT, Lễ Sanh Đầu Tộc Đạo, Giáo Thiện Quản Tộc Đạo PT, các vị Chánh Trị Sự, Hành Thiện PT, Đầu Phòng Văn, Phó Trị
  Sự, Thông Sự, Thính Thiện, các Đạo hữu từ từ đi vào chánh điện.
  Nữ phái Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu cũng sắp đặt trật tự y như bên nam phái đi vào chánh điện, đứng bên phía nữ phái.
  Hai bên nam nữ tạo thành hai ban đứng hầu nơi chánh điện, đứng đối diện nhau, tay bắt ấn Tý.
  6. Nội Nghi, Ngoại Nghi tựu vị.
  CSCĐ xá đàn 1 xá, bước vào đứng trước Nội nghi, CVNN cũng xá đàn, bước vào đứng trước Ngoại nghi, nhìn lên bửu điện.
  7. Thiên phong dĩ hạ các tư kỳ vị.
  (Chức sắc Thiên phong sắp xuống, vị trí của ai nấy đứng).
  Vị hầu chuông khắc 3 tiếng chuông lớn làm hiệu, các Chức sắc, Chức việc và Đạo hữu nam nữ đồng xá đàn một xá, bước vô, xoay người đứng hướng mặt lên bửu điện.
  Chức sắc Pháp Chánh thì đứng trước bàn thờ Đức Hộ Pháp, tay bắt ấn Tý, nhìn vào chánh điện và đứng như vậy suốt thời cúng.
  8. Nhạc tấu Quân Thiên.
  Đầu tiên, nhạc và trống trổi khúc nhạc Tiếp Giá, Đức Chí Tôn và các Đấng giáng đàn. Dứt trống, nhạc đờn 5 bài hiến lễ vì là vía Đức Lý Nhứt Trấn Oai Nghiêm. [Nếu Ban Nhạc của Thánh Thất thiếu Nhạc sĩ thì đờn 3 bài, hoặc là đờn 3 hiệp Ngũ đối hạ]
  9. Nghệ hương án tiền. (Bước tới đứng trước bàn hương)
  LSĐĐ bước vào đứng trước vị CVNN. Hai Lễ sĩ đài, một bên đặt bó hương 5 cây bó lại, chưa đốt; một bên đặt một cái lư trầm cũng chưa đốt. [Nếu không có trầm thì dùng nhang thơm cắt khúc bó lại tạo thành bó lớn đặt vào lư].
  10. Giai quì. (đều quì xuống)
  Chuông khắc 3 tiếng, mọi người xá 3 xá, đồng quì xuống,
  Những người không có chỗ quì thì đứng hầu đàn.
  __________________________________________________ __________________________________________________ ______________
  Viết tắt : CSCĐ : Chức sắc chứng đàn (quì tại Nội nghi).
  CVNN : Chức việc quì Ngoại nghi.
  LSĐĐ : Hai cặp Lễ Sĩ Đăng Đài (2 Lễ sĩ cầm đèn, 2 Lễ sĩ cầm đài)
  11. Phần hương. (đốt nhang)
  CVNN lấy bó hương 5 cây, đưa vô hai ngọn đèn của cặp Lễ sĩ đăng đang dụm lại, đốt cháy, xá 3 xá, trao cho Lễ sĩ cầm đài, rồi đốt lư trầm, cũng xá 3 xá, trao cho Lễ sĩ cầm đài kia.
  LSĐĐ đứng dậy, lui ra, xoay người hướng vào bửu điện, chuẩn bị điện vào nội nghi để đem bó hương cho CSCĐ cầu nguyện dâng hương lên Đức Chí Tôn và các Đấng thiêng liêng.
  12. Điện hương.
  (Lễ sĩ điện lễ dâng hương, bước đi theo hình chữ Tâm).
  LSĐĐ cung tay lên ngang mày, nghe theo điệu trống, bước đi theo hình chữ Tâm (. . .) (cách đi lễ đặc biệt của Đạo Cao Đài), điện từ ngoại nghi vào tới nội nghi.
  13. Quì. Trống đổ 3 hồi cho các Lễ sĩ quì.
  Bốn Lễ sĩ đăng đài đồng quì xuống, đối diện nhau, trước vị Chức sắc chứng đàn, rồi trao bó hương cho CSCĐ, trao lư trầm cho vị Chức sắc nữ phái quì kế CSCĐ.
  Khắc chuông, CSCĐ hai tay cầm bó hương đưa lên trán thỉnh Thánh và niệm :
  - Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng,
  - Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát,
  - Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát,
  - Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ,
  - Nam mô Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân,
  - Nam mô chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần.
  Các vị khác trong đàn cũng đưa ấn Tý lên trán lấy dấu Phật Pháp Tăng và niệm y như vị CSCĐ.
  14. Thành kính tụng Niệm Hương chú.
  (Thành kính tụng kinh Niệm Hương). Các Giáo nhi và đồng nhi tụng kinh Niệm Hương giọng Nam ai. (Ban Nhạc và các đồng nhi đều đứng trên lầu HTĐ). CSCĐ hai tay cung kính nâng bó hương lên ngang trán trong suốt thời gian đồng nhi tụng kinh. Khi tụng danh hiệu các Đấng thì khắc 1 tiếng chuông để mọi người cúi đầu.
  15. Thượng hương. (Đem hương lên cắm vào lư hương)
  Hai vị tiếp lễ, một cầm bó hương đem lên cắm vào giữa 5 cây hương sẵn có trong lư hương, một bưng lư trầm đặt kế lư hương. Nhạc đánh thét, LSĐĐ đứng lên, lui ra, trở bộ quay về ngoại nghi.
  16. Cúc cung bái. (Cúi mình lạy xuống)
  Người hầu chung lần lượt khắc 3 tiếng chuông, toàn thể lạy
  Đức Chí Tôn 3 lạy 12 gật, mỗi gật niệm câu chú của Thầy.
  17. Thành kính tụng Khai Kinh chú.
  (Thành kính tụng bài Khai Kinh).
  Nhạc gài đờn Nam ai, đồng nhi tụng Khai kinh.
  Khi dứt bài thì tất cả cúi đầu, không xá, không lạy.
  18. Thành kính tụng Ngọc Hoàng Kinh.
  (Thành kính tụng kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế). Đồng
  nhi tụng kinh Ngọc Hoàng Thượng Đế, giọng Nam xuân.
  19. Cúc cung bái.
  Nhạc đánh lập ban. Lễ vụ khắc chuông. Toàn thể lạy Đức
  Chí Tôn 3 lạy 12 gật, mỗi gật niệm câu chú của Thầy.
  20. Thành kính tụng Phật giáo Tâm kinh.
  (Thành kính tụng kinh Phật giáo). (Tâm kinh là kinh dạy về
  Tâm pháp). Đồng nhi tụng kinh Phật giáo, giọng Nam xuân.
  21. Cúc cung bái.
  Toàn thể lạy Đức Phật Nhiên Đăng 3 lạy 9 gật, mỗi gật
  niệm : Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
  22. Thành kính tụng Tiên giáo Tâm kinh.
  Thành kính tụng kinh Tiên giáo, giọng Nam xuân.
  23. Cúc cung bái.
  Lạy Đức Thái Thượng 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô
  Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn.
  24. Thành kính tụng Thánh giáo Tâm kinh.
  Thành kính tụng kinh Thánh giáo, giọng Nam xuân.
  25. Cúc cung bái.
  Lạy Đức Khổng Thánh 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô
  Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.
  26. Cung hiến Tiên hoa. (Kính cẩn dâng hoa quí)
  Hai Lễ sĩ đài sắp đặt một bên có một bình hoa nhỏ đủ 5
  sắc hoa tươi, một bên có 1 trái cây, rồi LSĐĐ đồng đến
  đứng trước CVNN, day mặt vào nhau.
  27. Quì. (4 Lễ sĩ đăng đài quì xuống)
  28. Chỉnh Tiên hoa. (Sửa sang hoa quí)
  CVNN chỉnh sửa hoa và quả cho ngay ngắn, cầm bình
  hoa và dĩa quả xá xuống 3 xá, rồi trao cho hai Lễ sĩ đài.
  Nhạc đổ 3 hồi, LSĐĐ đứng dậy, lui ra hai bên, quay mặt
  hướng vào nội nghi, chuẩn bị điện dâng hoa và quả.
  29. Điện Tiên hoa. (Lễ sĩ điện dâng hoa quí)
  Lễ sĩ điện dâng hoa giống y như lúc Điện Hương. Lúc Lễ sĩ điện thì đồng nhi thài bài Dâng Hoa theo giọng Đảo Ngũ Cung. Khi dứt thài thì Lễ điện cũng vừa tới nội nghi, day mặt vào giữa.
  30. Quì. Nhạc đổ 3 hồi, LSĐĐ quì xuống.
  Vị Chức sắc chứng đàn tiếp lấy bình hoa, xá 3 xá, đưa bình hoa lên trán cầu nguyện, đồng thời tất cả mọi người trong đàn cũng đưa ấn Tý lên trán cầu nguyện Dâng Hoa : “ Con xin dâng hình hài của con lên cho Đức Chí Tôn tùy phương sử dụng.”
  Vị Chức sắc nữ phái quì bên cạnh CSCĐ, hai tay bưng dĩa trái cây, cũng xá 3 xá rồi đưa lên trán cầu nguyện, cử chỉ giống như CSCĐ nam phái.
  31. Thượng Tiên hoa. (Đem Hoa đặt lên bàn thờ)
  Cầu nguyện xong đưa bình hoa và dĩa trái cây cho 2 vị tiếp lễ đem lên đặt trên bàn thờ. Trong lúc đó, trống đổ, LSĐĐ đứng lên, trở bộ quay lại đi về ngoại nghi.
  32. Cúc cung bái.
  Nhạc đánh lập ban, toàn thể lạy Đức Chí Tôn 1 lạy 4
  gật, mỗi gật niệm câu chú của Thầy.
  33. Cung hiến Tiên tửu. (Cung kính dâng rượu quí)
  Hai Lễ sĩ đài sắp đặt một bên có một ly nhỏ để đựng rượu, một bên có một cái nhạo rượu trắng tinh khiết, rồi 4 Lễ sĩ đăng đài đồng đến đứng trước CVNN, day mặt vào nhau.
  34. Quì. LSĐĐ đều quì xuống trước CVNN.
  35. Chước tửu. (Rót rượu)
  Vị CVNN cầm nhạo rót rượu vào ly, hai tay cầm ly
  rượu nâng lên xá 3 xá rồi trao lại cho Lễ sĩ đài.
  36. Điện Tiên tửu. (Lễ sĩ đi điện dâng rượu lên)
  Công việc giống y như Điện Tiên hoa.
  Đồng nhi thài bài Dâng Rượu, Lễ sĩ điện lên nội nghi.
  37. Quì. LSĐĐ quì xuống trước CSCĐ.
  CSCĐ tiếp ly rượu, vị Chức sắc nữ phái quì kế bên tiếp nhạo rượu, xá 3 xá, đồng đưa lên trán cầu nguyện, có khắc chuông, tất cả mọi người trong đàn cúng cũng đưa ấn Tý lên trán cầu nguyện Dâng Rượu : “ Con xin dâng chơn thần của con lên cho Đức Chí Tôn tùy phương sử dụng.”
  38. Thượng Tiên tửu. (Đem rượu lên đặt trên bàn thờ)
  Cầu nguyện xong, trao ly rượu và bình rượu cho tiếp lễ đem lên bàn thờ. Trống đổ, Lễ sĩ đứng lên, trở bộ quay về ngoại nghi.
  39. Cúc cung bái.
  Lạy Chí Tôn 1 lạy 4 gật, mỗi gật niệm chú của Thầy.
  40. Cung hiến Tiên trà. (Cung kính dâng trà quí)
  Hai Lễ sĩ đài sắp đặt, một bên đặt 1 bình trà, một bên đặt 1 cái tách để dựng nước trà. LSĐĐ cùng vào đứng trước CVNN.
  41. Quì. LSĐĐ quì xuống trước CVNN.
  42. Điểm trà. (Rót nước trà)
  CVNN cầm bình trà, rót nước trà vào tách, hai tay nâng
  tách trà đưa lên trán xá 3 xá, trao lại cho hai Lễ sĩ đài.
  43. Điện Tiên trà. (Lễ sĩ điện trà dâng lên)
  Công việc giống y như Điện Tiên hoa.
  Đồng nhi thài bài Dâng Trà, Lễ sĩ điện lên nội nghi.
  44. Quì. LSĐĐ quì xuống trước CSCĐ.
  CSCĐ tiếp tách trà, vị Chức sắc nữ phái quì kế bên tiếp
  bình trà, xá 3 xá, đồng đưa lên trán cầu nguyện, có khắc chuông, tất cả mọi người trong đàn cúng cũng đưa ấn Tý lên trán cầu nguyện Dâng Trà tức là dâng linh hồn, nhưng lần cầu nguyện chót nầy nên dâng cả Tam bửu lên Đức Chí Tôn, vì đây là Bí pháp giải thoát : “ Con xin dâng cả thể xác, chơn thần và linh hồn của con lên cho Đức Chí Tôn tùy phương sử dụng.”
  45. Thượng Tiên trà. (Đem trà lên đặt trên bàn thờ)
  Cầu nguyện xong, trao tách trà và bình trà cho tiếp lễ đem lên bàn thờ. Trống đổ, Lễ sĩ đứng lên, trở bộ quay về ngoại nghi.
  46. Cúc cung bái. (lạy 1 lạy 4 gật giống như mục 39)
  47. Sớ văn thượng tấu. (Sớ văn tâu lên)
  Hai Lễ sĩ đăng đi lên nội nghi, bước thường, không điện.
  48. Quì.
  Hai vị tiếp lễ, 1 vị cầm dĩa đựng sớ văn, 1 vị cầm cái thố (hay cái bình) để đựng tro lúc đốt sớ, quì phía trên cặp Lễ sĩ đăng. Một vị có phận sự đọc sớ lên quì gần CSCĐ.
  CSCĐ cầm sớ xá 3 xá, cầu nguyện, rồi rút tờ sớ ra trao cho người đọc sớ, còn vị CSCĐ hai tay cầm bao sớ cung kính nâng lên ngang trán và giữ tư thế nầy trong suốt thời gian đọc sớ.
  49. Thành độc sớ văn. (Thành kính đọc bài văn sớ)
  Vị đọc sớ, cao giọng đọc to lên, đến danh hiệu của các Đấng thì dừng lại một chút để khắc chuông cúi đầu kỉnh lễ.
  Bài văn sớ cúng Vía Đức Lý Đại Tiên chép ra như sau :

  ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
  (Thất thập . . . niên)
  Tam giáo qui nguyên, Ngũ chi phục nhứt.

  Thời duy, Thiên vận . . . . . . niên, bát ngoạt, thập bát nhựt, ngọ thời, hiện tại Việt Nam quốc, . . . . . Trấn, . . . . . Châu, . . . . . Tộc, . . . . . Hương, cư trụ Thánh Thất chi trung.
  Kim đệ tử . . . (phẩm tước và Thánh danh của vị Chức sắc chứng đàn). . . công đồng chư Chức sắc hiệp dữ Chức việc, Đạo hữu nam nữ đẳng quì tại điện tiền, thành tâm trình tấu.
  HUỲNH KIM KHUYẾT NỘI :
  Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn.
  Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
  TAM TÔNG CHƠN GIÁO :
  Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn,
  Thái Thượng Đạo Tổ Tam Thanh Ứng Hóa Thiên Tôn,
  Khổng Thánh Tiên Sư Hưng Nho Thạnh Thế Thiên Tôn.
  TAM KỲ PHỔ ĐỘ TAM TRẤN OAI NGHIÊM :
  Thường Cư Nam Hải Quan Âm Như Lai,
  Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ,
  Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân.
  Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn,
  Thái Công Tướng Phụ Quảng Pháp Thiên Tôn,
  Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn,
  Thập phương chư Phật, vạn chưởng chư Tiên, liên đài chi hạ.

  Kim vì, tiết chí Trung Thu kiết nhựt lương thần, chánh thị Đức Lý Đại Tiên Trưởng Nhứt Trấn Oai Nghiêm Thánh đán, chư Thiên phong nghiêm thiết đàn tràng, hương đăng hoa trà quả, thanh chước chi nghi, thành tâm hiến lễ.
  Ngưỡng nguyện Lý Đại Tiên Trưởng, Nhứt Trấn Oai Nghiêm đạt đắc trí dõng thiên tài, thảo hích man thơ, thanh danh quán thế, phụng thừa Thiên mạng, bảo thủ Đại Đạo chơn truyền, phò trì chư đệ tử đào luyện trí thức tinh thần, thật hành chánh giáo, phổ hóa nhơn sanh hiệp hòa chủng tộc, giải cứu chiến tranh khổ nạn, vãn hồi trật tự an ninh, cộng hưởng thạnh trị thái bình, thanh nhàn hạnh phước.
  Chư đệ tử đồng thành tâm khấu bái cẩn sớ thượng tấu
  Dĩ văn.
  Đệ tử : (phẩm tước và Thánh danh của Chức sắc chứng đàn)
  50. Cung phần Sớ văn. (Cung kính đốt sớ)
  Vị CSCĐ đặt lá sớ vào bao sớ, cầm bao sớ xá 3 xá, hai Lễ sĩ đăng dụm hai ngọn đèn lại cho Chức sắc đốt sớ, thấy cháy được phân nửa thì bỏ vào thố, vị tiếp lễ đem thố đặt lên bàn thờ, hai Lễ sĩ quay trở về ngoại nghi, vị đọc sớ trở về chỗ cũ.
  51. Cúc cung bái.
  Mục nầy là lạy và niệm danh hiệu của Đấng ghi trong lòng sớ, chỗ Ngưỡng vọng hay Ngưỡng nguyện :
  - Trong đàn nầy, Vía Đức Lý Thái Bạch : Ngưỡng nguyện Lý Đại Tiên Trưởng, nên chúng ta lạy Đức Lý 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : “Nam mô Lý Đại Tiên Trưởng kiêm Giáo Tông ĐĐTKPĐ”.
  - Nếu lòng sớ ghi là : Ngưỡng vọng Vô Trung Từ Phụ, chúng ta lạy Đức Chí Tôn 3 lạy 12 gật, mỗi gật niệm câu chú Thầy.
  - Nếu lòng sớ ghi là : Ngưỡng nguyện Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng ta lạy Đức Phật Thích Ca 3 lạy 9 gật, mỗi gật niệm : Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. vv...
  52. Thành tâm tụng Ngũ Nguyện.
  Đồng nhi tụng Ngũ Nguyện, giọng Nam xuân.
  53. Cúc cung bái. (Lạy Chí Tôn 3 lạy 12 gật niệm chú)
  54. Hưng bình thân. (Cất mình đứng lên)
  Khắc chuông. Mọi người đứng dậy, xá sâu xuống 3 xá,
  quay trở ra xá chữ KHÍ sau bàn thờ Đức Hộ Pháp 1 xá.
  55. Cung thành thứ tự phân lập lưỡng ban.
  (Cung kính, thứ tự, phân ra đứng thành hai ban)
  Tất cả Chức sắc, Chức việc, Đạo hữu trong đàn, lui ra 2
  bên, nam tả nữ hữu, đứng trật tự thành hai ban nam nữ
  như lúc nhập đàn.
  56. Hiệp Thiên Đài Chức sắc nhập nội nghi.
  Chức sắc HTĐ đi vào nội nghi, xá 3 xá, quì, thỉnh Thánh, cầu nguyện, lạy Đức Chí Tôn 3 lạy 12 gật, mỗi gật niệm câu chú của Thầy, quay trở ra xá chữ KHÍ 1 xá, xong đi trở về vị trí cũ.
  Các Ban : Đồng nhi, Lễ sĩ, lễ vụ, kiểm đàn, lần lượt vào chánh điện lạy Đức Chí Tôn 3 lạy 12 gật, niệm câu chú Thầy.
  Những người hầu đàn tiếp tục vào lạy Đức Chí Tôn.
  Ban Nhạc quì ngay trên lầu HTĐ lạy Đức Chí Tôn sau chót.
  Đến đây, xem chừng có Chức sắc thuyết đạo không ?
  Nếu có thì giữ im lặng nghe thuyết đạo.
  Xong thì dộng chuông bãi đàn : Người hầu chuông nơi Bạch Ngọc Chung Đài dộng trước 3 tiếng chuông, rồi kệ bài Kệ chuông bãi đàn, kệ xong 1 câu thì dộng 1 tiếng chuông lớn.
  Bài kệ chuông bãi đàn có 3 câu :
  Đàn tràng viên mãn, Chức sắc qui nguyên,
  vĩnh mộc từ ân, phong điều võ thuận.
  Thiên phong hải chúng, quốc thái dân an,
  hồi hướng đàn trường, tận thâu pháp giới.
  Án dà ra đế dạ ta bà ha.
  Tiếng chuông kệ bãi đàn vừa dứt, cặp lễ sĩ xướng :
  57. Lễ thành. (cuộc lễ cúng tế đã xong)
  Nhạc đánh thét rồi dứt. Mọi người xá đàn 1 xá.
  Chức sắc từ bên trong đi ra trước, đi hàng một, đi ra
  cũng trật tự như khi đi vào nhập đàn.
  Khi ra khỏi chánh điện thì mới được xả ấn Tý.
  Đại Đàn tại Thánh Thất có tất cả 57 Nghi tiết.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

 1. Trả lời: 3
  Bài mới gởi: 08-09-2017, 07:45 PM
 2. CÂU TRUYỆN: RẬN NƯỚC & CHUỒN CHUỒN ỚT
  By MuaDong in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 05-09-2015, 04:16 PM
 3. Xúc xích chuột, chuột phanh thây, hong khô, … thành đặc sản
  By Bin571 in forum Nét Văn hóa, Văn Minh của các nước khác
  Trả lời: 3
  Bài mới gởi: 31-12-2011, 09:35 PM
 4. Trị bệnh bằng chú Chuẩn Đề
  By vodanhtb in forum Mật Tông
  Trả lời: 2
  Bài mới gởi: 07-05-2011, 04:02 PM
 5. BỒ TÁT PHỔ HIỀN-ĐỨC CHUẨN ĐỀ BỒ TÁT
  By Copykinhsach in forum Đạo Phật
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 20-10-2010, 01:04 PM

Quyền Hạn Của Bạn

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •