Năm nay con có đứa con gái đầu , nhưng bác sỉ nói phải mổ và nói về nhà chọn ngày giờ (em bé kg quay đầu sinh tự nhiêu sẽ nguy hiểm cho mẹ và bé).
Con nhờ thầy xem giúp từ ngày 14-21 có ngày giờ nào tốt cho bé (trong buổi sáng) .

2019/07/14 11h15 sáng có được kg thầy ? Con định đặt tên bé là Nguyễn Khả Hân.