.... Đạo là gì? câu hỏi này không còn mới nữa! nhưng cậu đang hỏi về đạo nào? cậu ta nói đạo thuật bắt ma , tôi chỉ cười và nói đạo cậu nói tôi không biết! cậu hãy đi tìm người khác... thế thì dạy tôi đạo của ông đi! thực tôi cũng không biết dạy cậu thứ gì., nhưng cậu có biết đạo tôi học là gì ko mà đòi học? cậu ta lắc đầu . cậu hãy nhìn tôi cậu thấy tôi thế nào? giống ăn mày.. phải tôi là kẻ ăn mày đạo của tôi dành cho kẻ ăn mày còn đạo của cậu ở đâu tôi ko dạy cho cậu được!