Tôi chia sẻ sự biết riêng của mình hoàn toàn ko có trong kinh sách nào cả.

Vì sao có bắt ấn?

Một người bình thường thì sự bắt ấn ko có 1 ý nghĩa gì cả và cũng ko thể nào cảm nhận được gì khi bắt ấn. Có chăng là đọc sách vở hoặc học dc từ thầy của mình mà hoàn toàn ko thể nao cảm nhận được.

Trên cơ thể con người chia ra làm 7 khu vực luân xa... mỗi luân xa thu khí vào bồi đắp cho thân tâm mình một bản tánh đặc biệt khác nhau. Nếu như ta chủ ý mở 1 luân xa duy nhất thì tâm khảm ta sẽ thiên lêch về 1 bản tánh đó... và trở nên ko bình thường.

Đạo phật không có chủ trương mở luân xa nào cả... vì như thế sẽ làm mất cân bằng tâm tánh. Đạo phật chỉ thiên về thanh tịnh mà thôi. Luân xa nào mở thì cứ kệ nó ko quan tâm.... thực chất đây là cách tu tâm an toàn nhất... nhưng chậm nhất.

Khi con người ta khai mở hoàn toàn 7 luạn xa... thì khí vào ồ ạc và mạnh cho nên rất dễ dàng cảm nhận được sự khác biệt của các luồng khí đế từ mỗi luân xa khác nhau.

Khi đó.... con người ta thay đổi cách đặt các ngon tay và cảm nhận được sự thay đổi của tập hợp luồng khí vào tâm khảm mình. Mỗi kiểu ngón tay khác nhau sẽ tạo ra 1 dạng tổng hợp luồng khí khác nhau... và bồi đấp một loại thân tâm khác nhau. Và dần dần người ta gọi đó là BẮT ẤN.

Chỉ những con người đạt mức thanh tịnh cần thiết mới cảm nhận được sự thay đổi khác nhau từng loại ấn. Ví dụ Alahan dùng loại ấn gì? Bồ tát dùng loại ấn gì? Phật dùng loại ấn gì? Như lai dùng loại ấn gì? ........

Chung quy lại là việc BẮT ẤN cũng giống như bạn bấm một tổ hợp dây trên cây đàn ghi ta... để nó cho ra 1 tổ hợp âm mà người ta gọi là trường âm như LA TRƯỞNG, MI THỨ, RÊ TRƯỞNG .... này nọ.

Việc bắt ấn nó sẽ cho ta đạt được mức tâm nào cần thiết mà mình đang hướng đến... vì dụ bạn muốn có tâm từ bi của Bồ tát... thi phải dùng loại ấn gì?.... hay muốn có tâm Phật thì dùng loại ấn gì....?

BẮT ẤN ko trị được tà ma gì cả....