Mình phát tâm muốn làm việc giúp đời, giúp xã hội này phát triển, tiến lên. Nhưng sức khỏe kém, công việc bộn bề lo toan kiếm sống đã mệt nhoài. Đi đâu cũng thấy mọi người nói muốn học đạo phải có minh sư. Muốn tìm được minh sư phải có nhân duyên. Mình hiểu và từ từ chờ nhân duyên của mình. Nhưng nhiều năm mình cứ lang thang, lặn ngụp thế này trong khi ngày càng lớn tuổi, càng yếu sức khỏe. Gặp nhiều người trẻ tuổi nhưng gặp nhân duyên từ rất sớm. Liệu nhân duyên của mình có đến không ? Phải tìm nó ở đâu đây ? Mình không tìm sự dễ dàng, mình tìm một con đường, gian khổ mấy mình đều chịu được. Thực lòng rất rất muốn tìm người có thể chia sẻ về chí hướng cuộc sống và con đường tu đạo.