các cao nhân cho em hỏi người vô trung hữu vận là gì ạ
Làm sao để giúp người này sống qua 2 giáp ạ
12 tuổi bạn này có bị 1 trận ốm thập tử nhất sinh nghe nói chỉ cần sông qua 24 tuổi là có thể sống rất thọ
bạn ý sinh 3h30 5/9/1999 em cảm ơn ạ