Vienmoc có hiểu thế nào là ngộ, là giác hay chăng?
Khi con người ta làm việc gì đó theo lẽ tự nhiên cứ cho là đúng. Đến một luc nào đó ta tự hiểu ra điều đó chưa đúng thì đó là ngộ.
Cũng như vậy. Một vị thánh nhân dù cho co ngộ đạo nhưng cũng ko thể nào biết được rằng những lời nói của mình là khoa trương, là sĩ diện.... Vị ấy cứ làm theo những gì mình suy nghĩ mà ko hề cố ý văn vẻ khoa trương.
Tuy nhiên, đến một ngày nọ, vị ấy nhận ra rằng. Mình có thể dùng cách khác để truyền đạt se hay hơn, vị ấy tự nhận ra những hành động của họ la trao chuốt va si diện ko cần thiết.
Ngay luc này vị ấy đã ko còn la vị thánh nữa. Mà đã sang tầng thức cao hơn... Có thể vị ấy se đến tầng thức alahan rồi.... Cứ như thế ma tâm thức tiến hóa....