TÌM HIỂU VỀ ĐẠO GIÁO.
Bài 1. Nguồn gốc
Nhiều tài liệu nói, Đạo Giáo xuất phát từ Trung Quốc là một tôn giáo Trung Quốc?!

Điều này không đúng.

Thứ nhất, bản thân người Trung Quốc và những nhà đạo sĩ cũng không ai dám khẳng định Lão Tử được sinh ra ở đâu, bởi thời kỳ đó không có tài liệu nào ghi chép lại, mọi văn tự chỉ viết trên thẻ tre, thẻ trúc,... không có giấy viết, tuy nhiên người Trung Quốc nhận rằng Lão Tử sinh ra ở nước Sở Huyện Khổ, nếu xem lại bản đồ nước Sở thì nay thuộc các tỉnh phía nam giáp với Việt Nam. Là đất của nước Văn Lang do Vua Hùng Vương quản lý lúc bấy giờ.

Ngay như người Hàn Quốc cũng nhận rằng Lão Tử sinh ra từ phần đất thuộc Hàn Quốc?!

Trung Quốc giỏi dựng chuyện và thần thánh hoá nhân vật, đặc biệt là các nhân vật Thần Tiên, Phật, Thánh, Mẫu... họ coi những nguyên mẫu của Thần Tiên Phật Thánh Mẫu đều có điểm xuất phát từ Trung Quốc?!

Thứ hai: Nói về Lão Tử, ông sinh ra sau Đức Phật nhưng trước Khổng Tử nghĩa là trong khoảng gần 600 năm trước công nguyên, truyền thuyết nói rằng: Mẹ ông là người thuộc tộc Bách Việt, nhưng không có tài liệu nào biết cha của ông là ai, như vậy rõ ràng qua truyền khẩu và truyền thuyết thì Lão Tử nằm trong vùng lãnh thổ của nước Văn Lang có mẹ là người Bách Việt do Vua Hùng Vương quản lý.
Từ những chứng cứ dựa trên truyền thuyết và lịch sử các quốc gia, thì Lão Tử thuộc dòng dõi Bách Việt, còn thuộc tộc Việt nào thì chưa thể biết.

Người Trung Quốc dựng phim tự bịa rằng: Cha của Lão Tử là đại tướng "Lý Càn" ông sinh ra ở thôn Khúc Nhân Lý, Huyện Khổ, nước Sở! Sau khi lớn lên theo thầy học đạo và đi truyền đạo, sau đó được triều đình nhà Chu mời về làm quan trông nom tàng thư, ghi chép việc triều chính, vì thế mà ông đã có những tổng hợp sâu sắc và sáng lập ra Học Thuyết Đại Đạo, sau này trở thành Đạo Giáo.

Ở nước ta cũng có tuyền thuyết: Lão Tử đã mở trường dạy học ở Thôn Thổ Hà thuộc Bắc Giang ngày nay hàng ngày dạy học và truyền đạo, một lần dân chúng bị dịch ốm chết nhiều, Lão Tử đã dùng pháp thuật đốt bùa hoà vào dòng nước, nước sông chảy đến đâu dân chúng ăn vào khỏi bệnh đến đó, Vua Hùng thấy vậy mở tiệc ban thưởng, sau bữa tiệc có một đám mây ngũ sắc hiện lên và ngài đã cưỡi Rồng bay về trời.

Việc Lão Tử đi đâu và chết ở đâu cho đến nay chưa ai biết được, nhưng chúng ta hoàn toàn có chứng cứ để nói rằng: Lão Tử thuộc nước Văn Lang mẹ là người Bách Việt là con dân của Vua Hùng Vương.

Hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương, tôi viết bài này để Lão Tử có nơi về kính lễ, ngài là con dân của Văn Lang, Mẹ là người Việt thì học thuyết đại đạo của Lão Tử phải trở về với đúng cội nguồn dân tộc.

Học trò. Lương Ngọc Huỳnh.

Bài 2: sẽ nói về "Triết Lý Của Đạo Giáo" mọi người chờ đọc.