Chân diên với nguyên khí là khác nhau, đánh đồng các khái niệm là do ông Nguyễn Văn Thọ không hiểu đạo. Chân hống và nguyên thần cũng thế. Thần khí giao nhau phải biết giao ở đâu mới có kết quả, vậy nên các khái niệm trên đọc chơi cho có "thời đại". Cái hạt của chúa ko phải tiên thiên, dark energy thì có sự tương đồng. Khí có rất nhiều loại: nguyên khí chân khí thanh dương khí chân dương nguyên dương chính dương nhất dương kim tinh chân diên khí tím hỗn độn hỗn nguyên tiên thiên nhất khí, đừng đánh đồng các khái niệm.