nòi giống lũ tàu kẩu luôn luôn như thế thôi...hoho..