Giáo hoàng Francis thay đổi (một câu trong) “Kinh Lạy Cha”:

Vị Chủ chăn Giáo hội Công giáo La Mã thay đổi câu kinh “đừng dẫn chúng con vào chước cám dỗ” sau khi nói rằng câu kinh như thế đã hàm ý rằng Chúa có thể dẫn con chiên đi lạc đường.[Pope Francis changes Lord's Prayer: Head of Catholic church changes 'lead us not into temptation' line after saying it implies that God can lead followers astray].
.


Bản kinh King James:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ , đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài. Amen.Phiên bản

Quốc tế Mới (The New International Version):

Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con rày hàng ngày dùng đủ, và tha tội chúng con, như chúng con đã tha kẻ có tội chúng con, lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ. Amen. (Lk 11:2-5).Xin để ý các câu này – “Cha chúng con ở trên trời”, “vâng ý Cha dưới đất bằng trên trời vậy”, “đừng giao chúng con vào tay ma quỷ, vì vương quốc và quyền năng, và vinh quang của ngài” – đã bị cắt bỏ khỏi Kinh Lạy Cha mới.
"Đường link bằng tiếng Anh"

Qua bài viết của tôi về "KINH LẠY CHA", tôi cũng đã có nêu ra tình tiết này "...lại chớ để chúng con sa chước cám dỗ...Amen"
Theo bài Kinh Lạy Cha, giáo hội Vatican La Mã cứ khăng khăng nghĩ rằng (!) "CHÚA CHA" (Thiên Chúa) điều phối toàn bộ nhân loại trên trái đất này sẽ qua bàn tay Thiên Chúa sẽ không bị sa chước cám dỗ(!), nhưng sự thật trái đất này đã và đang bị các "lực cám dỗ" thao túng một cách khủng khiếp mà Thiên Chúa không thể can thiệp làm cho trái đất trở nên tốt đẹp hơn như "Thánh Ý Chúa" để cuối cùng đi đến Amen! (Hoàn tất).
Như tôi đã chia sẻ bài kinh này chỉ áp dụng cho từng cá nhân con người, tự họ điều chỉnh trong thân xác của chính họ mà con dân của họ chính là những "chủng tử" sẽ bị di truyền tác động vào cái gọi là "Giènes" từ đó mang theo kiếp này, qua kiếp nọ, để chịu tác động theo luật "Nhân, Quả" của "ĐẠO".
"Thiên Chúa Tính" (hay Phật Tính) của con người là chính sự sáng suốt phần "Tâm linh" của chính họ để dẫn dắt cho cái thân xác này được trở nên tốt đẹp hơn, không sa chước cám dỗ để làm hủy hoại phần tâm linh và cả thể xác trong hiện kiếp và khi bước vào kiếp người kế tiếp phải mang nhiều khổ đau hơn từ thân xác cho đến tâm hồn vì luật "Nhân, Quả" của Trời, Đất"!
Cho nên "Giáo Hội La Mã" mà GH Francis mới thấy cái vô lý của một đoạn kinh Lạy Cha như nêu trên, sợ sự hiểu lầm (mà thật sự đã hiểu lầm rồi!) có tác hại xấu cho "Giáo Hội TCG La Mã". Họ nghĩ một cách tuyệt đối (cực đoan!), thế giới của nhân loại này phải "Vâng ý Cha dưới đất cũng như trên Trời" (?!), loài người đã có từ bao nhiêu lâu trên trái đất này, có trước xa lắc, xa lơ từ thời Chúa Giêsu được sinh ra, mãi cho đến giờ đã có được sự "vâng ý" đó chưa? Hay cứ mãi mãi hết chiến tranh này đến chiến tranh nọ (chưa nói trong tương lai lại có chiến tranh các hành tinh), "thế lực cám dỗ" phải tác động trên trái đất này để con người học hỏi cho phần Tâm linh tiến hóa, vì là "âm ~ dương" (nằm trong Thái Cực), mới phát huy đến vô cùng!
Dần dần TCG sẽ thay đổi nhiều nữa để theo đuổi cho kịp với đà tiến hóa của nhân loại trong tư duy (Thể Trí) cũng như khoa học bổ xung cho Đức tin của nhân loại không đi vào con đường "Mê tín, Dị đoan" mà các tôn giáo lợi dụng sự sợ hải (Thiên đàng, Địa ngục, ma quỉ, tội lỗi, rồi tha tội...v.v
) của con người để dễ bề thao túng đức tin của tín đồ!
Xin chia sẻ, thân ái.