Vòng Tiểu Chu Thiên (còn gọi là Vòng Nhâm Ðốc Mạch)
Thật tình mà nói, tôi chưa hề biết về cái gọi là "Vòng Tiểu Chu Thiên" gì hết, sau khi chuyên trì luyện tập với Pháp môn PLVVKHHBPP, sau hai năm thì tôi gặt hái được kết quả khai mở Nhâm Đốc mạch, sau đó khai mở tiếp Luồng Hạ Đơn Điền (nằm dưới rún 3 đốt ngón tay), hay còn gọi là luồng Chân Khí (dùng để luyện Tinh, Khí, Thần, lúc đang tập PLVVKHHBPP tôi cũng chẳng hề biết là luyện TinhKhiThan).
Mọi việc từ việc luyện tập của tôi theo một cách tự nhiên của thân xác, từ những hơi thở hít vô, thở ra mà thôi (PLVVKHHBPP gọi là Pháp Luân Thường Chuyển), ngày tập hơi thở, đêm công phu luyện tập không mảy may biết đó là luyện "Vòng Tiểu Chu Thiên"! Cũng như không hề biết việc dẫn ý theo hơi thở như cách tu luyện VTCT.

Qua quá trình trải nghiệm của bản thân về hơi thở (tập không hề dẫn hơi thở như tập theo Vòng Tiểu Chu Thiên), tôi nhận thấy khi hơi thở đạt đến dài, sâu, êm ái, thanh nhẹ thì trước tiên các Kinh, Mạch, Lạc trong cơ thể được thông, sau đó sẽ làm cho các Đại huyệt (LX) hoạt động tốt hơn (từ chỗ trải nghiệm này cho tôi có nhận biết các bạn có thể tự làm cho Luân xa hoạt động tốt hơn khi thực hiện hít thở, không cần phải nhờ ai khai mở LX để bị (có thể?) xảy ra hậu quả không tốt!

Khi các LX hoạt động mạnh đủ để làm thông Nhâm và Đốc mạch (nhớ cắn răng co lưởi khi luyện thở, để nối hai huyệt bị ngăn trở khoảng cách của miệng, như vậy NĐ mạch mới dễ thông nhau. Sau khi NĐ mạch thông nhau hơi thở sẽ dài hơn, sâu hơn, đủ lực để khai mở Luồng Chân Khí Đơn Điền (tự nhiên phải được, không cần dùng dẫn ý để kích hoạt Luồng Chân Khí này).

Khi có được luồng Chân Khí này, nếu các bạn không phải là hành giả tu luyện Tinh, Khí, Thần thì các bạn đã có được nguồn Nội Công. (Đây cũng là nguồn Nhân Điện mà các bạn có thể khai thác để dùng chữa bệnh cho mọi người, nếu nguồn Nội lực được tu luyện mạnh.
Có thể tôi sẽ chia sẻ về vấn đề Nhân Điện này qua trải nghiệm của bản thân ở các bài sau.

Bài sau tôi sẽ chia sẻ về Tinh, Khí, Thần, Ngũ Khí, Thanh khí điển, Trược khí điển.