không biết mọi người có cách nào liên lạc với chú Nghi Pháp Sư ko, cho mình nick hoặc số điện thoại liên lạc nha, cảm ơn mọi người