TB: CLB KHI CÔNG KIM CANG THIỀN Tp HCM CÓ TỔ CHỨC BUỔI GIAO LƯU HỌC TẬP VÀO LÚC 8H SÁNG NGÀY CHỦ NHẬT 06/11/2011 TAI BẢO TÀNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG MIỀN ĐÔNG NAM B,SỐ 247 HOÀNG VĂN THỤ F1 QUẬN TÂN BÌNH.
THÂN MỜI CÁC ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN TỚI CÙNG GIAO LƯU.
THAY MẶT BAN CHỦ NHIỆM CLB
Trân trọng TB
Minh Hoàng
0916301714