Bạn Empathy đã có cách giải quyết chính xác. Hiện tượng này ông bà ta gọi là “bị vương” hay “duyên âm”.
Nên nhớ rõ phải có duyên nợ thực sự thì họ mới theo được. Cần phải thật tâm hoá giải để họ từ bỏ mối tình Âm/Dương sai trái thì mọi việc sẽ yên ổn.
Còn nếu yếu đuối, thoả hiệp duy trì sự quyến luyến với họ thì hậu quả tai hại ghê gớm.