Trích dẫn Nguyên văn bởi empathy Xem Bài Gởi
Hoi nho xem phim Hong kong thấy tàu hủ chiên đường phố thấy họ ăn ngon lanh thấy mà phát thèm. Mình chưa bao giờ có dịp ăn thử món này. Cũng rất muốn ăn cho biết.

https://shopee.vn/product/346289/827195149

Mình cũng đặt thử đây