Nếu không nghiên cứu từ trước, có lẽ hầu hết mọi người sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt 3 hình thức tập luyện này.

Ở đây mình xin được chia sẻ lại một bài viết phân biệt khá rõ ràng 3 hình thức trên: http://bit.ly/2JNOfvQ

Các mem đọc tham khảo và cùng tham gia bình luận nhé! Mình cảm ơn!