Aguilera đẹp quá...
Tuy vậy thì tất cả hoa hậu này đều thua kém đại phu nhân và những người tình hoặc những người đã ..đang và sẽ si mê Dr.Lonist....