Hoa Ưu Đàm là có thật. Và nhiều kẻ lợi dụng để mạo danh. Còn PLC là đỉnh cao của sự giả dối.