Đề nghị các cao thủ phong thủy Việt Nam chọn hướng nhà và kết cấu nhà băng cho người Eskimo.
Họ lạc hậu nên nhà của họ chỉ có 1 phòng. Toa lét không có nên khi đi vệ sinh phải ra ngoài, dễ cảm lạnh.