Em cảm ơn thầy nhiều! Chúc thầy nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc.