Haha.
Dr.Lonist vì có nghề thầy bùa nên thỉnh thoảng cũng ra tay xem bói ...nhất là cho gái..khiến các em tin sái cổ...
Do bói theo tâm lý suy đoán theo cái đầu dơ bẩn và bản chất đê tiện nên sai bét còn khiến người ta khinh Bỉ và cười khùng khục ở trong lòng...
Thế mà lại có con mụ thầy bói ở chắc cà đao được Dr.Lonist phán chính xác đến mức phải ngồi khóc tu tu....