DR.LONIST ĐỜI ĐỜI BIẾT ƠN BÁC VÀ ĐẢNG.
KHÔNG CÓ BÁC VÀ ĐẢNG THÌ DR.LONIST ĐÃ KHÔNG CÓ ĐƯỢC VINH QUANG TỘT ĐỈNH NHƯ HÔM NAY.