Khổ dân Việt đa phần không Tôn giáo nào, cộng thêm lại mê tín, không ai huướng dẫn nên nhiều khi rất buồn cười