Có mắt mà không thấy Đỉnh non cao ở đây.
Nếu ngài giám đốc đài này mà có đại phúc biết được Dr. Lonist để nhờ cúng và xếp đặt phong thủy thì đâu có bị kỷ luật như thế này....