Sở dĩ mình chỉ bạn cúng cháo loãng vì đổ ra đất thì nó cũng có các côn trùng, chim chóc ăn. Đồ cúng cô hồn thì mình không ăn lại nên vứt đi thì tội, nên hạn chế cúng tùm lum đồ rồi lại vứt đi ko nên.