Có một hôm mình với cậu bạn thân đang đi dạo bộ buổi chiều tối.

Đang đi thì thấy nó trầm ngâm trầm ngâm ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm cái gì. Thấy vậy mình hỏi làm sao đây? Nó không trả lời mà cứ trầm ngâm như đang tính suy nghĩ gì đó. Mình hỏi 2 lần nói mới trả lời bảo
”có cái gì đo là lạ”... Có hỏi lại nó cũng chỉ bảo là có gì đó là lạ. Cứ thế tới khi về nhà nó cứ ngồi trầm ngâm như suy tính điều gì, bỗng một lúc sau nó vỗ tay tét phát, nó bảo “a biết lạ chỗ nào rồi, trong khu này có thằng l** nào đấy tu quỷ” - ý nó là nuôi quỷ.

Chợt nhớ lại lúc mới chuyển về khu này thì có người tới nói chuyện với mình, trong câu chuyện ông ý có bảo ở khu này có 2 đứa nó là lính của một người khác, 2 đứa kia bọn nó cũng nghịch ngợm phá phách đôi chút nhưng cứ kệ bn đừng quan tâm.