Quỷ và Quyến thuộc của các loại Ma Vương họ cũng có chú và thủ ấn, có thần thông. Nên nhiều khi họ gá thân vô ai đó, do người này không biết thấycow thể tự động bắt ấn hay trì chú, hay bỗng tự nhiên có một số khả năng ngoại cảm nhất định. Bởi không hiểu nên người này nhầm tưởng là Bồ Tát, Thần Phật, Thánh Thần nhập thân gia trì Thần Lực cho bản thân...

Thật ra không phải, chỉ là các loại quyến thuộc của ma Vương họ tới gá thân vô. Tất nhiên các loại ma này họ cũng có thần thông, họ có thể biến hoá và thị hiện nhiều hình tướng khác nhau để đánh lừa kẻ bị hại.

Trước đó lâu rồi, có lần mình bị một đống ma tới phá, chúng hò hét kêu la, hú, đứng xung quanh kè kè khắp phòng mình. Lúc đấy cũng sợ lắm, nhưng chợt nhớ ra một đoạn kinh Phật có nói là trong thiền định dù ma quân có tới cũng đừng sinh tâm sợ hãi, chánh niệm, tỉnh giác, giữ vững tinh thần. Hay thấy Ta-Phật tới có xoa đầu thọ ký cũng chẳng nên sinh tâm vui mừng.

Nhớ tới đoạn kinh đó nên mình kệ mẹ chúng nó, nghĩ thầm kệ mẹ chúng mày tao đéo sợ, rồi tập trung giữ vững tinh thần chỉ quan sát các hiện tượng đang xảy ra. Một hồi không làm gì được thì chúng biến mất, xong bỗng dưng cả căn phòng tự nhiên sáng rực. Rồi mình thấy trước mặt mình xuất hiện 3 tôn Phật ngồi trong hư không trước mặt mình. Ánh sáng chói loà vàng rực toả khắp căn phòng đi kèm là âm nhạc du dương rất hay, âm nhạc hay lắm khi đó tinh thần mình suýt bị cuốn theo âm thanh du dương đó. Giật mình nhớ lại đoạn kinh trên, lập tức mình nhiếp tâm, giữ vững tinh thần. Chánh niệm và chỉ quan sát các hiện tượng sảy ra.

Một luac sau rồi thì ma cũng mất Phật cũng đi. Nói chung phải luôn cẩn thẩn, lấy kinh điển nhà Phật làm nền tảng tu tập.

Ma quỷ chũng biến hoá vô số, kẻ nào ham huyền bí ham thần thông là tự nhiên bị chúng dẫn dắt lừa theo thôi. Đời này thì nghe chúng làm việc, phỉ báng kinh Phật, phá vỡ giới nghi. Đời sau thì thác sanh làm quyến thuộc Ma Vương.

A Nan hỏi Phật: Sau khi Phật nhập diệt thì chũng con nên lấy ai làm Thầy.
Phật bảo: lấy giới luật làm Thầy.