Xin chào các bạn.
Ept xin được hỏi là nếu mình phải chặt khoảng 20 cây lớn trên một miếng đất mới thì mình phải nên làm nghi thức nào để báo cho các chư vị và chúng sanh hữu tình cư ngụ tại những cái cây lớn đó biết để họ hoan hy và dời đi trước. Mong các Thầy và các bạn dạy ept biết cách phải tụng niệm và cúng ra làm sao. Nếu mà cúng thì không cần nhang và bàn ghế được không vì ept không muốn để hàng xóm họ chú ý và cảm thấy bất an vì không biết mình làm gì.
Ept phải chuẩn bị đốn bỏ một khu vực cây to lớn lâu năm. Mà khu vực này ept chưa từng ở qua. Nhưng vì những cây này tuy cao lớn nhưng cũng cằn cõi sap chết rồi. Cho nên quản lý khu vực đó họ muốn mình đốn đi vì khi mưa gió tới nó sẽ dễ bị gảy gây nguy hiểm.