Trích dẫn Nguyên văn bởi smc Xem Bài Gởi
- Vâng, ở topic này, SMC chỉ nói chuyện: tự trang bị cho mình "áo giáp" để tự bảo vệ mình. Áo giáp này chính là Thiện nghiệp được tích chứa từ thiện hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta, bằng việc giữ giới. Chứ SMC không bàn đến chuyện "có" hay "không có" chúng sanh ở trong (trên) những cây đại thụ hay không.

Thứ nữa cái QUAN TRỌNG là cái từ tâm của mình phát ra khi làm việc phát hoang. Kiểu như để cải tạo cuộc sống, nếu có chúng sinh nào đang trú trong cuộc đất ấy dù là trên cây, dưới đất hay trong hư không, thì nguyện Quý Vị hoan hỷ giúp đỡ, tôi sẽ nương nhờ Chư Phật, Bồ Tát, Thiện Thần, Thượng thiện nhơn... gia trì cho quý vị. Mong quý vị cũng hãy phát tâm từ để tích chứa phước thiện, sớm ngày thoát khổ.

Người ta nhận được là nhận được cái "từ trường từ tâm" của mình. Kiểu như mình cũng thương tưởng cho họ, mình phát hoang là để cuộc sống tốt hơn, cuộc sống tốt thì mình làm thiện làm lành dễ, làm được thì cũng không quên thương tưởng đến họ...

Cho nên, đừng có quan trọng CÚNG CÁI GÌ.... Quan trọng vẫn là TỪ TÂM !!!
Cúng để dụ dỗ vong họ đến, rồi ta từ tâm với họ sau. Tui xin ngừng cmt ở đây.