Trích dẫn Nguyên văn bởi dungdragon88 Xem Bài Gởi
Tôi thấy các vị mê tín quá rồi. Các vị muốn khấn thì chắp tay lại khấn rằng ba ngày sau tui ngày sau tui chặt cây thỉnh quý ngài đi nơi khác ở, thế là xong chặt thoải mái.
Cúng bái là sự tôn trọng người đã chết, chỉ có lợi cho ta. Bác dungdragon chắc chưa bị vong họ trêu ghẹo quậy phá. Mà nếu ta cúng đồ cho vong bèo quá như gạo muối thì đêm ngủ sẽ mộng thấy gạo muối từ trên cao đỗ lên đầu, thật là khiếp