hehi tớ đâu có lấy gì của cậu thịnh đâu,tớ chỉ xin ngày sinh tháng đẻ của cậu thôi để nhớ...