Chuỗi Hạt hành trì cũng Quý, hồi xưa cuối mỗi buổi hành trì mình thổi vào đó 3 hoặc 5 hơi. Rồi khi mình bị cảm hoặc trong người thâý mệt mình đưa ra đeo tay thì quả thật đỡ mệt rất nhiều... Nhưng mình không thích đeo thường xuyên vì khi đeo năng lượng trong xâu chuỗi kích lên làm mình cảm thấy thanh thản và thoải mái nhưng khi bỏ ra mình vẫn chưa đạt được cảnh giới như vậy. Với lại hàng tục gia như mình giới hạnh không đủ, tay chân không sạch sẽ, thường bỏ chuỗi hành trì lung tung nên lâu rồi mình không dùng xâu chuỗi nữa. Với các hàng xuất gia, mình nghĩ xâu chuỗi là Pháp bảo, giống như Y phục nên mình nghĩ không nên bỏ lung tung và dùng tự tiện...