Tứ Khố Toàn Thư tổng cộng có 11 12 quyển gì đó bạn cứ lên google search ! Tác giả , thì có cuốn đề tên có cuốn không để tên .......