Em chào Thầy Hùng.

Thầy xem giúp em lá số tử vi trọn đời của em và xem giúp em năm 2019 với ạ.

Em cảm ơn Thầy rất nhiều.