Các huynh cho hỏi ở hà nội có thể tìm mua kinh đại nhật ở đâu nhỉ?
Cảm ơn các huynh rất nhiều.