Cây Bìm Bịp (còn gọi là Xương Khỉ, Mảnh Cộng, Bách Giải)

https://thegioivitamin.org/cay-bim-b...hoCpk8QAvD_BwE

Tôi có người bạn bị UT giai đoạn cuối, cầm chắc cái chết trong tay, nhưng nhờ nấu nước cây này uống hàng ngày (uống như uống trà) mà nay đã khỏi (không biết có hết hẵn không nhưng nay cũng đã được vài năm rồi).