Xin close topic lại, vì nguyên bài mình đăng ba láp ba xàm thôi .