Đọc Đạo Đức Kinh nếu mà không phải trong nghề, không có sự giảng giải thì sẽ rất khó lĩnh hội đối với người ngoài, cám ơn Huynh