Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
vậy bạn làm rõ đi rồi trả lời câu hỏi luôn.
Một người hỏi đường nhưng không biết mình muốn đi đến đâu. Vậy người chỉ đường có thể giúp người ấy được chăng?