Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuanfodacon Xem Bài Gởi
Đầu tiên cần phải làm rõ khái niệm: thế nào là Thật? thế nào là Giả?
vậy bạn làm rõ đi rồi trả lời câu hỏi luôn.