SMC chợt nhớ tới 1 câu trong phim Tề Thiên:

"Khi tất cả là giả, thì cái thật chính là cái giả"

:))))