TD ko nhận là người có trí tuệ đâu nhé.

TD chỉ biết là cái gì tồn tại càng lâu lâu thì là càng thật còn tồn tại càng ngắn thì càng giả.

Nên: cái gì vĩnh cửu, ko mất đi thì sẽ là Thật 100%.

TD hiểu đơn giản là như vậy :)