Người có trí tuệ là người có khả năng phân biệt được THẬT và GIẢ

Thật là thật mà giả là giả.

Đã là thật thì ko phải giả, mà đã là giả thì ko phải thật.

Vậy xin hỏi người có trí tuệ rằng? giữa Thật và giả có tồn tại một thứ gì đó:

- Vừa là thật mà cũng vừa là giả.

- Vừa không phải thật mà cũng vừa không phải giả.

Nếu người biết được thì hẵn là người có trí tuệ..... ??????????????????????